Pàgines webs

Els alumnes de 2n any d’SMIX han fet parelles per realitzar pàgines webs de cara al públic.

La web de la Festa Major ha estat realitzada per el Marc González i Carlos Erencia.

La web de la Colla del drac de Poblenou l’ha fet l’Ahmer i l’Aaron.

La web de la Ràdio ECAIB l’han desenvolupat en Victor Gonzales i Gabriele Nevini.

La web de OClean un projecte de DAM l’ha realitzat en Joel Rodríguez i Pedro Lorente.

La web de Concursos de l’Institut Poblenou l’han fet en Musharaf Qaiser i el Sawaiz Sajid.

La web de Projectes de l’Institut Poblenou l’han desenvollupat en Dylan Liceran i en David Moreno.